Du er her: Forside -> Norsk - > - Fantastisk hybridløsning


- Fantastisk hybridløsning

Publisert 13.11.2020

Det sier lokalitetsleder ved Hofseth Aqua sitt oppdrettsanlegg på Skjortneset II i Storfjorden. Anda Hybrid har gitt gode resultater.

Raymond Talberg har selv merket stor forskjell på hvor ofte de brukte generatorene før og hvor stille det plutselig har blitt.  

- Det er fantastisk, og en helt ny hverdag. Det å slippe støyen fra maskinrommet er veldig behagelig og spesielt når man skal sove over. Alle de ansatte om bord i flåten er meget fornøyde med sitt nye arbeidsmiljø og hybridløsningen som bare fungerer, forteller Raymond.
De ansatte om bord på Skjortneset II er fornøyd med et stillere arbeidsmiljø.
De ansatte om bord på Skjortneset II er fornøyd med et stillere arbeidsmiljø.

Redusert drivstofforbruket med 60%

Han trekker også frem den gode følelsen av å vite at man reduserer utslipp og sparer kostnaden på diesel.  

- Jeg har jobbet 15 år i næringen, og det er ikke tvil om at det går en del diesel på disse anleggene. Så det er godt å vite at vi får redusert det økologiske fotavtrykket og samtidig senker kostnaden, sier Raymond.

Og det er gode tall, kan Frode Skålvik i Anda-Olsen bekrefte: 

- Anda Hybrid har vært i drift i over to måneder nå og i denne perioden er generatorbruken redusert fra 24 timer i døgnet til å kun gå 3 timer i døgnet! Dette har selvfølgelig en stor påvirkning på drivstofforbruket, som er redusert med 60% i samme periode.

Anda-Olsen har samarbeidet med HM Elektro i Langevåg om å utvikle og installere denne løsningen.

Hybridsystemet Anda Hybrid er installert i maskinrommet.
Hybridsystemet Anda Hybrid er installert i maskinrommet.

Overvåkningssystem gir full kontroll på strømforbruk

Det handler i hovedsak om hvor stort strømforbruket er, og behovet for strøm vil variere i løpet av et år på alle oppdrettsanlegg. Anda-Olsen har utviklet et overvåkningssystem for hybridløsningen og oppdrettsanlegget som gir full oversikt over driftsmønster og forbruk. Dette kan man få opp hvor som helst, også i en egen app på mobiltelefonen. Både fjernstyring av Anda Hybrid og OTA (Over The Air) oppdatering av programvare er mulig med dette systemet.

- Vi samler inn data fra anlegget i sanntid og kundene har dermed full kontroll på driften og forbruket til enhver tid. De ansatte kan gå tilbake i dataene og se hva som har skjedd i gitte perioder siden de har tilgang til all historikk. Dette blir grafisk fremstilt og man velger selv hvilke data man ønsker å vise. Med en slik løsning blir de mer bevisste på energiforbruket sitt og har dermed større muligheter til å gjøre justeringer underveis, sier Frode Skålvik.
Batteripakken tar over for generatorene store deler av tiden.
Batteripakken tar over for generatorene store deler av tiden.

Hofseth Aqua gjør tiltak for å redusere CO2-utslipp.  

- Vi ønsker å teste ut hvordan Anda Hybrid fungerer med tanke på at det kan være aktuelt i andre sammenhenger i firmaet, sier Raymond.

Anda-Olsen setter pris på samarbeidet.  

- Det er flott at Hofseth Aqua har valgt å anskaffe en hybridløsning, noe som viser at de er dedikerte og ønsker å gjøre en forskjell, sier Frode.

Vil du vite mer om Anda Hybrid? Ta kontakt med Frode Skålvik og Anda-Olsen for en prat.