Du er her: Forside -> Norsk - > Bidrar til økt sikkerhet i trafostasjoner


Bidrar til økt sikkerhet i trafostasjoner

Publisert 19.05.2021

Mørenett og Anda-Olsen med pilotprosjekt som kan sette ny standard for sikkerhet og forutsigbar drift av transformatorstasjoner.

- Vi har tro på at denne type batterimonitorering vil bidra positivt til å unngå større feilhendelser i batterianlegg. På sikt vil dette forbedre vår forsyningssikkerhet samt holde kostnader ved feilsituasjoner nede, sier Stig Kyrkjeeide som er sivilingeniør i Mørenett. 

Mørenett opplever at tradisjonell spenningsmåling over batteribanken i transformatorstasjonene, samt midtpunktsmåling, ikke alltid er tilstrekkelig for å fange opp feil i enkeltbatteri og gi varsel i tide.  

- Vår erfaring er at feil i en enkeltcelle eller et enkeltbatteri kan sette hele batterianlegget ut av spill. Når batterianlegget må tas i bruk momentant og direkte ved bortfall av vekselstrøm eller ladelikeretter, så klarer ikke batteribanken nødvendigvis å forsyne belastningene som henger på. Dette kan medføre følgeskader på annet viktig utstyr og tilhørende kostnader, sier Kyrkjeeide.

På jakt etter en monitoreringsløsning av enkeltbatteri

Mørenett er et nettselskap som leverer strøm til 67 000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord. Nettselskapet har fokus på forsyningssikkerhet og leveringskvalitet til kundene og var derfor på utkikk etter et overvåkningssystem av batterianlegg som gir spesifikk informasjon om tilstanden til de enkelte batteriene i batterianlegg.

- Anda-Olsen er en solid, lokal aktør med høy kompetanse på likestrømsanlegg, og det var derfor naturlig å gå i dialog med dem for å høre hva de kunne tilby, sier Kyrkjeeide. 

Anda-Olsen på sin side var allerede i gang med utvikling av en monitoreringsløsning som ville passe bra til det Mørenett var på jakt etter.

Les mer om Anda Cloud her.

Partene ble enige om å inngå et samarbeid. Mørenett stilte et batterianlegg i én av sine transformatorstasjoner til disposisjon, mens Anda-Olsen utviklet og installerte monitoreringssystemet. 

Styreskap med Anda Cloud batterimonitorering.
Styreskap med Anda Cloud batterimonitorering.

Batterimonitorering gir sikrere og mer forutsigbar drift

Med det nye monitoreringssystemet, Anda Cloud, måles kontinuerlig batterispenningen og batteristrømmen for hvert enkelt batteri. Dermed kan også batterimotstanden for hvert batteri beregnes. Gjennom en sikret, web-basert tilgang kan de følge med på målingene i sanntid.  

- Frem til nå har vi kjørt periodiske kontroller av batterianleggene. På denne måten er det vanskelig å fange opp det som eventuelt skulle utvikle seg mellom to kontroller. Dette blir helt annerledes og mye enklere å fange opp med kontinuerlig overvåkning, forteller Stig.

En trendanalyse, som er målinger over tid, vil også gi ekstra informasjon. Et enkelt batteri som har oppført seg stabilt over tid, men som på et eller annet tidspunkt endrer karakter både i forhold til seg selv og andre batterier er en sterk indikasjon på en feil i batteriet. Dersom de mottar en alarm på bakgrunn av avvikende målinger, så sendes en rapport til Mørenett sin kontaktperson.  

Anda-Olsen har høstet viktige erfaringer under utviklingen og testingen av batterimonitoreringssystemet. 

- Det har vært svært lærerikt å gjennomføre en pilottest sammen med Mørenett. Vi har samlet inn data og informasjon fra reelle situasjoner, fremfor å gjøre dette i en testlab. Dermed har vi fått tilpasset Anda Cloud de reelle behovene og situasjonene som oppstår, avslutter Michael Carroza som er prosjektleder for monitoreringsystemet til Anda-Olsen.

Vil du vite mer om hvordan batteriovervåkning kan fungere for ditt selskap? Ta kontakt med elektroingeniør Michael Carroza som er prosjektleder for monitoreringsystemet Anda Cloud på telefon 454 13 729.  

Prosjektleder Michael Carroza viser web-grensesnittet til Anda Cloud.
Prosjektleder Michael Carroza viser web-grensesnittet til Anda Cloud.