Du er her: Forside -> Norsk - > Datasenter + UPS = avbruddsfri drift


Datasenter + UPS = avbruddsfri drift

Publisert 20.03.2024

- Vår satsing på avanserte løsninger og monitorering setter en ny standard for pålitelighet for datasentre, og møter den økende etterspørselen.

Det sier Kjetil Knotten, Key Account manager hos Anda-Olsen. Under Data Centre Forum i Oslo, et arrangement som feiret ti år med innovasjon og samarbeid i datasenterindustrien, ble Kjetil, sammen med kollega Øyvind Strømsheim, introdusert for et segment fylt med muligheter og ny innsikt.

Forumet, som samlet ledende eksperter for å utforske framtiden for datasentrene, konsentrerte seg om aktuelle temaer som kunstig intelligens (AI), det økende behovet for energi og kraften av automatisering. Dette understreker Anda-Olsens engasjement for kontinuerlig utvikling og viktigheten av samarbeid og kunnskapsdeling i bransjen.

Fra ENIAC til AI

Reisen fra de første gigantiske rommene til ENIAC, en av de aller første datamaskinene på 1940-tallet, til de avanserte AI-drevne datasentrene i dag, forteller historien om rask utvikling innen datateknologi.

Denne utviklingen har etablert datasentre som ryggraden i vår digitale økonomi, og understreker rollen som et fundament for en stadig mer datadrevet verden. Datasentrene i dag må håndtere alt fra skytjenester til banebrytende utvikling innen kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT) - som stiller stadig høyere krav til både kapasitet og bærekraft.

- Å være forberedt på AI sin framtidige rolle er viktig. Våre løsninger er utformet for å møte ikke bare dagens behov, men også morgendagens utfordringer, sier Kjetil.

Inspirert av Diederik Samsoms åpningsforedrag på Data Centre Forum om Europas grønne skifte, blir bærekraft fremhevet som kjernen i framtiden til datasentrene. Dette passer bra med Anda-Olsens fokus på å utvikle mer miljøvennlige løsninger for nåtidens og fremtidens behov.

UPS og monitorering

En UPS (Uninterruptible Power Supply) er kritisk for å sikre en jevn og pålitelig drift av datasentre. Anda-Olsen tilbyr skreddersydde løsninger som møter datasentrenes strenge krav, og vektlegger funksjonalitet og tilpasningsdyktighet.

Anda Cloud introduserer en ny tid innen monitorering (IoT), og tilbyr innsikt i sanntid på systemets tilstand, og er tilgjengelig gjennom en brukervennlig app for PC og mobil. Denne løsningen har proaktiv håndtering av utfordringer, og har fokus på strømlinjeformet drift.

- Vår satsing på avanserte løsninger og monitorering setter en ny standard for pålitelighet for datasentre, og møter den økende etterspørselen etter bedre effektivitet og stabilitet, forklarer Kjetil Knotten.

Med løsninger som er skreddersydd for datasentrenes behov, med et særlig fokus på energieffektivitet og bærekraft, posisjonerer Anda-Olsen seg som en aktør for de som er på jakt etter maksimal pålitelighet og effektivitet i en stadig mer miljøbevisst og datadrevet samfunn.

Ved å tilby Riellos Multipower 2, utmerker Anda-Olsen seg ikke bare ved å tilby teknisk overlegne produkter, men også løsninger som gir vesentlige energibesparelser og er mindre belastende for miljøet. 

For mer innsikt i hvordan Riello Multi Power 2 revolusjonerer med sin eksepsjonelle effektivitet og tilpasningsdyktighet, anbefaler vi å lese artikkelen: UPS med enestående effektivitet: Riello Multi Power 2.


Øyvind Strømheim og Kjetil Knotten på Data Centre Forum i Oslo.

Navigere i fremtidens trender

Forumet satt også søkelyset på avgjørende trender som vil prege industrien videre: kunstig intelligens (AI), økende krav til energi, og betydningen av automatisering samt hvordan datasentre er nøkkelen til videre innovasjon og effektivitet i en teknologidrevet verden.

Spesielt ble betydningen av edge-datasentre, som prosesserer data nærmere kilden, presentert. Dette bidrar til betydelige forbedringer i mange områder, fra utviklingen av autonome kjøretøy til optimalisering av nettverkskommunikasjon, og er avgjørende for å håndtere den økende datamengden effektivt.

Presentasjonen til Erik Gjesdal fra Schneider Electric om AIs innvirkning understreket viktigheten av at datasentre raskt tilpasset seg den teknologiske utviklingen. Dette er helt i tråd med Anda-Olsens mål om å ligge i forkant med teknologiske innovasjoner og løsninger.

Kunstig intelligens (AI) innleder en æra med økt etterspørsel i industrien, noe som krever omfattende tilpasninger. For å møte den voksende kapasiteten for databehandling som AI trenger, må vi både oppgradere eksisterende datasentre og utvikle nye som er i stand til å møte disse kravene.

Strømproduksjon: Teknologisk innovasjon, som IoT, 5G og AI, øker energibruken. Forskere estimerer at datasentrenes etterspørsel etter strøm vil nå 35 gigawatt innen 2030. Dette krever modernisering av strømnettet, spesielt i landlige og oversjøiske områder, for å imøtekomme fremtidens behov.

- Økningen i energibehovet utfordrer oss på innovasjon. I Anda-Olsen jobber vi for mer bærekraftige strømløsninger i fremtiden, sier Øyvind.

Automatisering: For å håndtere den raske utviklingen krever markedet økt automatisering. Dette inkluderer planlegging, overvåking, vedlikehold og feilsøking, som gir arbeidere mer tid til å fokusere på kritiske oppgaver. Automatisering blir enda viktigere gitt dagens økonomiske situasjon og mangel på arbeidskraft.

Anda-Olsen ser fremover

- Forumet understreker viktigheten av bærekraftig innovasjon; det er ikke lenger bare en mulighet, men et krav. Grønnere teknologi må ligge i kjernen av hva vi gjør, forteller Øyvind Strømsheim. 

- Dette inspirerer oss til å utforske nye strategier som både minsker belastningen på kloden og øker energieffektiviteten i de datasentrene vi samarbeider med.

Kjetil Knotten og Øyvind Strømsheim fra Anda-Olsen tar med seg hjem verdifull innsikt fra årets Data Centre Forum i Oslo, kunnskap som vil forme selskapets strategi for segmentet framover. Anda-Olsen er godt forberedt på å holde tritt med utviklingen, klare til å møte dagens utfordringer og utforske fremtidens muligheter.