Du er her: Forside -> Norsk - > Dette påvirker levetiden til batteri for industri


Dette påvirker levetiden til batteri for industri

Publisert 03.10.2022

For å få maks ut av industribatteriene dine, må du legge til rette for gode levekår. Her er 3 faktorer som påvirker levetiden til et batteri.

Batterier har mange bruksområder og brukes i alt fra startbatteri på generatorer til backup på operasjonsstuer.

- Om levetiden til et batteri er satt til 10 år, kan det like godt vare i 7 år, eller kanskje 12, forklarer Michael Carozza, produktansvarlig for IoT-løsningen i Anda-Olsen.

Akkurat som oss mennesker trenger batteriene et godt miljø for å trives og ha et langt liv. Michael sier det er spesielt 3 ting som kan påvirke batteriene og korte ned levetiden betraktelig.

1: Høy temperatur gir batteri kortere levetid

En av de vanligste årsakene til at batterier får kortere levetid er temperatur. Batteri trives best når det er mellom 20-25 varmegrader der de befinner seg.

- For hver 10. grad over dette halverer du levetiden til batteriene dine. I mange batteriskap kan det fort bli opp mot 30 grader, noe som ikke er ideelt for batteriene, forklarer Michael.

Også lavere temperatur enn 20 grader kan ha en negativ effekt på batterienes levetid.

- Kulde påvirker også batteri, men ikke like radikalt som høy temperatur. Kommer temperaturen ned mot 10 grader vil batterienes effekt reduseres, forklarer Michael, som viser til hvordan el-biler får kortere rekkevidde på vinterstid.

Les også: 7 tips til behandling av batteri

2: Feil ladeeffekt gir dårligere batterilevetid

Batteri som lades er avhengig av å få tilført riktig mengde energi, for å ikke forringe batteriets levetid.

- Dersom en lader ikke er regulert riktig kan den gi for mye strøm. Dette gjør at batteriet blir varmt, som igjen kan føre til kortere levetid, og kan begynne å bule, forklarer Michael.

Det er derfor viktig å ha en vedlikeholdslader som kjenner på spenningen til batteriet og stopper ladingen om batteriet er fullt.

Les også: Lynrask levering av 96 batterier til 100-sentralen i Ålesund hindret potensiell feil i systemet  

3: Mangelfull rengjøring gir batteri kortere levetid

Støv og smuss har en tendens til å snike seg inn omtrent overalt, og hos batteriene dine er intet unntak. Dette, i tillegg til eir på både poler og kabelsko som følge av fuktighet, er noe som kan føre til økt temperatur, som igjen reduserer levetiden til batteriene.

- Du bør ta en visuell kontroll av batteribankene minst en gang i året for å se etter smuss og eventuelt eir, og ta en grundig rengjøring , sier Michael.

Les også: Derfor er riktig behandling av batteri så viktig

Hvordan vite om levetiden til et batteri er svekket?

For å finne ut hvordan det står til med batteriene dine kan du gjøre en batteritest.

- Mange vegrer seg for å gjøre dette fordi de må koble fra hele batteribanken for å kunne utføre testene, forklarer Michael.

Si for eksempel at dette gjelder en bedrift som skal sjekke batteriene i sin UPS. Bedriften blir da satt i en sårbar posisjon hvor de ikke har en backup-løsning dersom det skulle skje et strømbrudd.

- For å unngå å bli satt i slike sårbare posisjoner har vi i Anda-Olsen utviklet Anda Cloud, en monitoreringstjeneste som kontinuerlig overvåker batteriene eller batteribankene dine. Med denne monitoreringen vil du ikke bare kunne overvåke batteriene, men også optimalisere levetiden på en helt unik måte, sier Michael.

Anda-Olsen har utviklet Anda Cloud, en skybasert monitoreringløsning for batteri. Her kan du lese mer om hvordan du med Anda Cloud kan overvåke batteri via app.