Du er her: Forside -> Norsk - > Hva er en UPS?


Hva er en UPS?

Publisert 13.02.2023

UPS står for Uninterruptible Power Supply og har som mål å sikre kontinuerlig strømtilførsel til kritiske installasjoner.

Enkelt forklart kan vi si at en UPS i prinsippet har to oppgaver:

  • Å holde kritiske installasjoner i gang ved strømbrudd

  • Å beskytte tilkoblet utstyr mot ustabile spenninger

Slik sikrer en UPS kritisk utstyr mot strømbrudd

Hovedoppgaven til en UPS er å sikre avbruddsfri strømtilførsel til det utstyret som den er koblet til.

Innen en rekke bransjer og markeder, som industri, maritim næring, akvakultur, helse, datasenter, samt vei og tunnel, er vi avhengige av at prosesser og arbeid går uavbrutt fremover, uansett hva som måtte skje. Da gjelder det å ha en god nødstrømsløsning på plass.

Dersom strømmen skulle falle til et utilstrekkelig spenningsnivå, eller det skjer et fullstendig strømbrudd, vil en UPS nærmest momentant koble seg på og sørge for tilstrekkelig med strøm til at den kritiske installasjonen kan fortsette å fungere som det skal.

Hvor lenge en UPS kan holde kritiske installasjoner i gang kan variere fra noen minutter (til en eventuell generator kan ta over), til flere timer.

Les mer: Unngå strømstans med UPS

UPS beskytter mot ustabile spenninger

Men beskyttelse mot fullstendig strømstans er ikke eneste grunn til at du trenger en UPS.

En UPS (avhengig av modell) beskytter også de tilkoblede enhetene mot vanlige strømproblemer, som for eksempel spenningssjatter, overspenninger, brownouts, linjestøy, variasjoner i frekvens og overspenning.

Dette er tilstander som kan gjøre skade på elektronikken og dermed påvirke ytelsen og redusere levetiden til utstyret ditt. Men med UPS vil du få en renere og mer stabil tilførsel av strøm som gir utstyret som er koblet til best mulig levevilkår.

Les mer: 3 typer UPS - dette er forskjellene du må vite om

Hvilket utstyr kan kobles på en UPS?

I dag finnes det en rekke ulike UPS-er på markedet, men primært deler vi de inn i 3 typer UPS: Standby UPS, Line-Interactive UPS og Online UPS.

For å velge riktig UPS må du først og fremst velge hvilken type UPS som passer inn med det sikkerhetsnivået du ønsker. Deretter må du få UPS-en riktig dimensjonert, slik at den klarer å levere nødvendig kapasitet ved et eventuelt strømbrudd.

Mens en UPS er en nyttig enhet for å beskytte de fleste elektroniske enheter mot strømbrudd og strømsvingninger, er det viktig å være oppmerksom på at det er en grense for hvor mye belastning en UPS kan håndtere. Det er viktig å sjekke den maksimale belastningskapasiteten til UPS-en og sørge for at du ikke overskrider denne grensen ved å koble til for mange enheter.

Les mer: Vedlikehold og service av UPS: 4 tips for optimal drift

Hvem trenger en UPS?

Dersom din bedrift har kritisk installasjoner som ikke tåler nedetid på grunn av uforutsette hendelser, som for eksempel et strømbrudd, vil en UPS være et godt valg for å få en tryggere arbeidshverdag.

En UPS sørger for at alle tilkoblede systemer er beskyttet mot strømstans, og bidrar dermed til økt oppetid og en trygg og sikker drift.

Her kan du lese mer om noen av bedriftene som har valgt UPS fra Anda Olsen:


Eller du kan sjekke ut alle fordelene med
UPS fra Anda-Olsen