Du er her: Forside -> Norsk - > Kompakt hybridsystem kan endre oppdrettsnæringen


Kompakt hybridsystem kan endre oppdrettsnæringen

Publisert 23.01.2019

Oppdrettsanlegg kan spare både penger og miljøet ved å installere et nytt kompakt hybridsystem fra Anda-Olsen.

Dette kompakte hybridsystemet vil drastisk redusere driftstid per døgn på dieselgeneratoren på oppdrettsanlegget. Dette vil igjen bidra til kraftig reduserte kostnader i løpet av et år. Anda-Olsen har utviklet dette hybridsystemet som får ned dieselforbruk og dermed også utslipp. Andre gevinster er at servicebehovet på generatoren blir redusert, og en er sikret økt oppetid på generatoren når den først er i bruk.  

- Vi er inne i en spennende fase hvor vi tester ut hybridsystemene, og vi tror dette kan ha mye å si for både oppdrettsnæringen og andre næringer, sier Thomas Anda som er salgssjef i Anda-Olsen AS.  

Kraftig reduserte kostnader 

- Ved å redusere driftstiden på en generator med 15-20 timer i døgnet, kan en typisk generator på 150 kVA spare mellom 40- og 45 000 liter diesel. Det kan igjen bety besparelser på 480-550.000 kroner (NOK) per år, sier Thomas. 

Ved å investere i et kompakt hybridanlegg, kan kostnaden være nedbetalt på så lite som 2 år.  

- Servicekostnader og øvrig slitasje på generator og annet utstyr er ikke tatt med i dette regnestykket, noe som vil ytterligere bedre økonomien i slike anlegg.  

Sparer miljøet

Det blir også en fin miljøgevinst når du kan gå ned på bruken av generator i løpet av døgnet.  

- La oss ta 45 000 liter diesel i løpet av et år. CO2 utslipp er 2,64 kilo per liter diesel. Det tilsvarer en besparelse på nesten 118 800 kilo CO2 i utslipp på ett år, sier Thomas. 

Thomas Anda

Sikrer optimal drift

Systemet har full, online overvåkning og er autosynkroniserende. Det styrer også driften av generatoren og sikrer optimal drift. I tillegg kan Anda kompakt hybridsystemer fungere som forsterker for landstrøm i de tilfeller der denne ikke har tilstrekkelig kapasitet eller er stabil nok. 

Det er også viktig å merke seg at ved å installere et Anda kompakt hybridsystem vil man få batteribackup i tilfelle uforutsette feil på generatorene. Dette sikrer også driften av anlegget på en unik måte.  

Mer fornøyde naboer

Det er flere fordeler ved å bruke kompakt hybrid. Det reduserer støynivået, som ofte kan være plagsomt for naboer ved oppdrettsanlegget. Man kan automatisk stille inn tidene når generatoren slås på og for eksempel unngå at det lager støy om natten.  

Et kompakt hybridsystem

Systemet består av en generator, som brukes kun når fôrsystemet skal på. Ellers er hovedkomponentene i systemet en batteribank bestående av lithium Ion batteri, et omformerkabinett, en kontrollenhet og monitor til systemovervåkning og styring. Du kan også drive fjernstyring med nettbasert overvåkning. Batteribanken kan ha en levetid på mer enn 10 år.  

- Ta kontakt med oss, og vi skreddersyr en løsning som passer din drift, avslutter Thomas.  

Her kan du kontakte oss direkte.