Du er her: Forside -> Norsk - > Kurs om maritime batterisystem


Kurs om maritime batterisystem

Publisert 19.05.2023

ASK eLearning har i samarbeid med Anda-Olsen utviklet kurs om maritime batterisystem.

- I dette kurset lærer du hvordan du skal forholde seg til batterier og batteridrift på en sikker måte, forklarer Kristin Beate Eliassen, Chief Marketing Officer i ASK eLearning.

ASK eLearning, som er en del av ASK Gruppen, har spisskompetanse på opplæring av personell innen havbruk, maritim og offshore næringer. Gruppen spesialiserer seg på digital læring, som e-læring og VR simulator, i tillegg til teoretisk og praktisk trening.

Målet er å lære opp og utdanne mennesker i ulike industrier verden over.

Krav til opplæring

Kurset i maritime batterisystemer er utviklet for å tilfredsstille Sjøfartsdirektoratets nye krav til opplæring innen arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for dem som arbeider om bord i skip med batterianlegg.

- Alle som jobber på båt med batteriløsninger kan ha nytte av dette kurset, men kravet er at de som jobber med å utføre inspeksjon eller vedlikehold, eller som betjener maritime batterisystemer, skal ha det, forklarer Kristin Beate.


Utdrag fra kurs om maritime batterisystem.
Utdrag fra det digitale kurset som ASK eLearning har utviklet i samarbeid med Anda-Olsen.


I kurset lærer du alt fra batterienes oppbygging og helse, til farer knyttet til uønskede hendelser, som brann og gassutvikling, for å nevne noen.

- Selv om kurset er utviklet som følge av et krav fra Sjøfartsdirektoratet, ser vi at det generelt er et stort behov for denne kompetansen, sier Kristin Beate.

- Viktig kunnskap

I tillegg til fagkompetanse in-house i ASK eLearning, samarbeider de også med andre for å lage e-læringskurs. For å utvikle kurset om maritime batterisystemer trengte de en samarbeidspartner som var ekspert innen feltet, og da ble Anda-Olsen et naturlig valg.

- Vi har hatt Anda-Olsen på blokka en stund som en lokal aktør vi har ønsket å samarbeide med. Det var et stort ønske å få dem med på utviklingen av dette kurset, og vi er veldig glade for det gode samarbeidet, sier Kristin Beate Eliassen.

Anda-Olsen var ikke i tvil om at dette var et prosjekt de ville være med på.

- Vi er veldig glade for at ASK eLearning tok kontakt med oss for å utvikle dette kurset. Dette er viktig kunnskap som vi er takknemlige for at kan nå ut til mange på en enkel måte, sier Thomas Anda, Vice President hos Anda-Olsen, som har koordinert samarbeidet fra Anda-Olsen sin side.

Trenger din bedrift å lære mer om batterier? Her kan du lese mer om hvordan vi i Anda-Olsen har bygget opp vår kompetanse på batterier og avbruddsfri strømforsyning

Kurset om maritime batterisystemer finner du på ASK eLearning sin nettside.