Du er her: Forside -> Norsk - > Service på UPS, uansett hvor du er i verden


Service på UPS, uansett hvor du er i verden

Publisert 25.09.2023

Med vårt globale servicekonsept kan du få gjennomført service av UPS på en mer effektiv måte.

Alle UPS skal gjennomgå jevnlig service. Hvor lang tid det skal gå mellom hver service er det leverandøren som oppgir.

En periodisk service vil innebære alt fra å kontrollere omgivelsene UPS-en befinner seg i, til sjekk av elektronikk og utskifting av kritiske komponenter.

En slik service vil gi deg god oversikt over tilstanden på anlegget ditt, og de vil få vite mer om eventuelle tiltak som må gjøres på kortere eller lengre sikt.

Les mer: Hvordan ta service på UPS?

Ulike typer service for UPS

Den mest tradisjonelle måten å ta service på UPS er at en servicetekniker kommer til din lokasjon og tar service og eventuelt vedlikehold på stedet. Men hva når en UPS for eksempel står på et skip og har et flertall av reisedøgn og svært få, og gjerne hektiske, dager til havn?

Da kan Anda-Olsen sitt globale servicekonsept, Global Service Access, være en god løsning.

Hva er Global Service Access?

Dette servicekonseptet er laget i samarbeid med maritime aktører og skal sikre at service og vedlikehold av UPS blir utført på en strukturert og trygg måte.

Konseptet går ut på å lære opp og gi support til mannskap, slik at de kan utføre de nødvendige servicetiltakene for UPS, uansett hvor i verden anlegget befinner seg.

Ved å ha mannskap på stedet som kan utføre vedlikeholdsrutinene, kan du være trygg på at arbeidet blir gjort raskt og effektivt. Du slipper også å vente på at servicepersonell skal komme reisende til din lokasjon, dersom noe uforutsett skulle skje.

Med riktig opplæring av relevant personell og tilgang til support fra Anda-Olsen sitt hovedkontor, vil dere selv kunne gjøre de rette tiltakene og sikre kontinuerlig drift.

Slik fungerer Global Service Access

Med Anda-Olsen sitt globale serviceprogram får dere:

  • oppstartskurs for bedriften
  • årlig oppfriskning iht. avtalen
  • tilstandsmonitorering av anlegget via Anda Cloud
  • kompetanseheving der dere er
  • support og hurtig respons
  • periodisk kontroll utført av Anda-Olsen ved behov

Monitorering av UPS og eget reservelager on-site

Som nevnt i listen over vil Global Service Access innebære at anlegget kobles opp til monitoreringsløsningen Anda Cloud. Via denne skybaserte monitoreringsløsningen vil både bedriften selv og ingeniørteamet hos Anda-Olsen ha tilgang til anlegget, samt kontroll på omgivelsene som UPS(-ene) befinner seg i.

Om det skulle oppstå noe uforutsett vil alle parter umiddelbart bli varslet, og kan da iverksette tiltak før det utvikler seg til en kritisk situasjon.

Siden du har tilgang til sanntidsdata på alle anleggets komponenter døgnet rundt, vil du i større grad kunne forutse og planlegge vedlikehold som må gjøres.

Les mer: Slik fungerer vår monitoreringsløsning via app

Viser det seg at monitoreringsløsningen fanger opp at en komponent må byttes, så vil alle med Global Service Access ha tilgang til reservedeler on-site.

Gjennom bruk av monitoreringstjenesten Anda Cloud reduseres behovet for ressursbruk ved batteribytte betydelig, sammenlignet med alternativet. Samtidig minimeres nedetiden. (Beregningene er et estimat.)

Mer forutsigbare utgifter til service av UPS

Global Service Access vil ikke bare spare miljøet for belastningen av mange servicereiser, det vil også gi din bedrift mer forutsigbare kostnader, og ikke minst et forutsigbart livsløp, knyttet til ditt anlegg.

Du vil med sikkerhet få vite på forhånd hva vedlikehold og reparasjoner vil koste, slik at du kan planlegge de økonomiske forpliktelsene på en mer forutsigbar måte. Vi ser at med en slik serviceavtale vil du kunne få en lavere total cost of ownership (TOC).

Her kan du lese mer om vårt servicekonsept for UPS.