Du er her: Forside -> Norsk - > Anda-Olsen & BRE Digital øker UPS-tryggheten på sykehus


Anda-Olsen & BRE Digital øker UPS-tryggheten på sykehus

Publisert 06.05.2024

UPS (uavbrutt strømforsyning) er essensielt på sykehus for å opprettholde livsviktige funksjoner og sikkerhet under strømbrudd.

På steder hvor hvert sekund teller og menneskeliv står på spill, sikrer UPS at kritiske systemer som operasjonssaler og intensivavdelinger fortsetter å fungere uten avbrudd. Ved å holde hjertemonitorer i gang, respiratorer i drift, og operasjonslamper på, kan UPS i kritiske situasjoner være forskjellen på liv og død. Dette understreker viktigheten av en sikker og stabil strømforsyning på sykehus.

Anda-Olsen har inngått et samarbeid med BRE Digital, eksperter på digitalisering og IoT. Dette partnerskapet er dannet for å kunne tilby et mer oversiktlig informasjonsbilde av det byggtekniske utstyret som inngår i driften i et sykehus, hvor sikker og jevn strømforsyning er avgjørende for pasientenes sikkerhet og sykehusets drift.

UPS med IoT-teknologi

Anda-Olsen har integrert sine pålitelige UPS-løsninger med BRE Digitals IoT-plattform, og vil tilby sykehusene en forbedret evne til å overvåke og kontrollere sitt byggtekniske utstyr integrert under et felles skybasert visningssystem.. Dette samarbeidet tilbyr avansert overvåkning av sanntidsdata og prediktivt vedlikehold fra nøkkelkomponenter, fra store generatorer ned til små enkelt-batterier. Dette forebygger tekniske feil, sikrer lengre levetid på utstyr og pålitelighet for sykehusenes virksomhetskritiske infrastruktur.

Med BRE Digitals teknologi kan skyløsningen skreddersys til å dra nytte av informasjonen som ligger innenfor sykehusenes byggtekniske utstyr. I tillegg til informasjon fra Anda-Olsens UPS-er og våre batterisensorer, kan eksempelvis jordfeilovervåkningsutstyr integreres for å identifisere og håndtere potensielle problemer før de eskalerer. Visning av innholdet fra nettanalysatorer eller de ulike forholdene i driften av generatorer er andre eksempler.

Sikkerhetsmessig er skyløsningen designet for at utstyret kun sender data utover, som gjør systemet integrerbart i eksisterende IT-Systemer på en forsvarlig måte, slik at IT-sikkerheten blir ivaretatt. Data er lagret lokalt i en dataserver i Norge.

En annen nyttig funksjon er integrasjonen med Norpool for oversikt over strømprisene, noe som gir sykehusene mulighet til å administrere sine energikostnader mer effektivt.

Samarbeid for økt driftssikkerhet

Samarbeidet mellom Anda-Olsen og BRE Digital, har ført til en løsning som ikke bare forbedrer operasjonell pålitelighet men også reduserer driftskostnader gjennom mer effektivt vedlikehold og forbedret driftseffektivitet. Denne løsningen sørger for at kritiske medisinske enheter forblir operative selv under utfordrende forhold, og gir sykehusene en vital sikkerhetsmargin.

Årskonferanse i Oslo

Detaljer om samarbeidet vil bli presentert på FSTL (Forum for sykehusenes tekniske ledelse) årskonferansen i Oslo, fra 6. til 8. mai 2024. Dette er en ideell anledning for å utforske hvordan strategiske partnerskap kan styrke virksomhetskritisk infrastruktur i sykehus.

Ønsker du å lære mer om hvordan dette samarbeidet kan styrke din virksomhetskritiske infrastruktur? Ta kontakt med oss for mer informasjon.Her kan du lese mer om kritiske installasjoner som har valgt batterimonitorering fra Anda-Olsen: