Du er her: Forside -> Norsk - > Batterimonitorering til Diakonhjemmet sykehus


Batterimonitorering til Diakonhjemmet sykehus

Publisert 22.05.2022

Ved å plassere fysiske sensorer på 200 batterier, får sykehuset til enhver tid kontroll over UPS-ene som skal sikre driften, i tilfelle strømbrudd.

- Målet er ikke bare å sikre liv og helse i tilfelle strømbrudd, men også trygge sykehuset i at alt til enhver tid virker som det skal, forklarer Michael Carozza, produktansvarlig for ioT-løsningen i Anda-Olsen.

Kritiske installasjoner og sensitivt utstyr holdes i gang

Diakonhjemmet sykehus er et privat sykehus lokalisert på Majorstuen i Oslo kommune. De tilbyr behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, og mottar mange gjestepasienter fra hele landet.  

Om det skulle skje et strømbrudd vil UPS-ene kobles inn og ta over strømforsyningen til kritiske installasjoner og sensitivt utstyr før nødstrømsaggregatene slår inn.  

Systemet sørger blant annet for at pasienter som har behov for uavbrutt nødstrøm blir ivaretatt, og at operasjonssaler, laboratoriet og IKT-utstyr holdes i gang ved et eventuelt strømbrudd.

Slik fungerer batterimonitoreringen på sykehuset

De 200 batteriene er fordelt på flere UPS-er. I tillegg til at alle batteriene har hver sin fysiske sensor, er det også montert et kontrollskap per batterirom.  

- Batterimonitoreringen gjøres ved å måle den indre motstanden i hvert enkelt batteri og følge med på endringer over tid. Sensorene samler inn data om hvordan utstyret opererer og hva tilstanden er til enhver tid, forklarer Michael.

Når batteriene er innenfor en viss grenseverdi anses det å være friskt. Om det avdekkes batterier med høy indre motstand forteller det ikke bare noe om den ene komponenten, men også om hele systemet.  

- Andre batterier kan bli påvirket av det eller de batteriene som ikke fungerer optimalt. Om et batteri som skal gi strøm til en UPS ikke er friskt, kan det ikke gi fra seg energi og UPS-en vil i verste fall ikke fungere, sier Michael.  

Les også: Derfor valgte 110-sentralen i Ålesund å gå for Anda Cloud som batterimonitorering

  Michael Carozza er produktansvarlig for ioT-løsningen i Anda-Olsen.

  Forlenget levetid og enklere vedlikehold

  I tillegg til å sørge for at Diakonhjemmet til enhver tid har en fungerende backupløsning dersom det skulle oppstå et strømbrudd, skal monitoreringstjenesten også bidra til å optimalisere levetiden på batteriene og få anlegget over på mer tilstandsbasert vedlikehold.  

  Om levetiden til et batteri er satt til 10 år, kan det like godt vare i 7 år, eller kanskje 12. Men uten monitorering vet du lite om batteriets tilstand og når det trengs å byttes.  

  - Med batterimonitoreringen sørger vi ikke bare for kontinuerlig drift, men gir samtidig full kontroll over helsetilstanden til hvert enkelt batteri. Om en komponent opererer utenfor sin normale tilstand kan det leses direkte ut i fra systemet hvor avviket befinner seg, og dermed gjøre de tiltakene som trengs, forklarer Michael.

   

  Batteriene monitoreres ved å plassere fysiske sensorer på alle batteriene.  

  Integrerbar batterimonitorering for helsesektoren

  Siden helsesektoren har egne strenge retningslinjer for deling av data, har Anda-Olsen samarbeidet med teknologiselskapet Gapit, som er ROS godkjent av Sykehuspartner HF, for å lage en løsning rettet mot helseaktører i Helse Sør-Øst. Systemet er bygget på åpen kildekode verktøy med Grafana som visualiseringsplattform. Systemet er webbasert, men det er kun tilgjengelig når man er innenfor sykehusets nettverk. Ingen informasjon slipper ut til skyen. 

  - Måten Anda-Olsen måler den indre motstanden i batteriene er helt unik. Vi henter inn alle dataene fra monitoreringen og visualiserer de i sanntid og gjør det enkelt for kunden å lese og forstå, forklarer Jahn-Trygve Johansen, salgssjef i Gapit.  

  På et sykehus kan det fort bli mange elektriske komponenter med egen software som skal overvåkes.  

  - Med et slikt systemet som Gapit leverer får man mulighet til å samle alle komponentene på en plass. Med sentral tidsstempling får man også en unik mulighet til å gå mer i dybden og finne en rød tråd, dersom noe skulle skje, forklarer Jahn-Trygve.

  Jahn-Trygve Johansen, salgssjef i Gapit.

  Gir trygghet for sykehuset

  Det er avdelingen for bygg og teknisk drift som har ansvaret for å følge med på og vedlikeholde systemet på Diakonhjemmet sykehus. De månedlige og årlige testene av UPS-ene gir nå sykehuset mye mer informasjon enn tidligere.  

  - Nå kan de ansatte følge med på hvordan batteriene oppfører seg mens testene blir utført. Dette gir verdifull informasjon som de kan bruke til vedlikehold og videre drift, forklarer Michael i Anda-Olsen.  

  Med den nye løsningen slipper de ansatte også reise rundt på de ulike lokasjonene og sjekke status på en lokal PC eller selve komponentene, om feil skulle oppstå.  

  - All informasjon dukker opp i portalen som du kan følge med på både via mobil og PC, enten du er hjemme eller på farten. Du vil ikke bare også se hva som har gått galt, men også nøyaktig hvor komponenten som feiler befinner seg. Da kan du enkelt videreformidle hvilke tiltak som må iverksettes til de riktige aktørene, sier Jahn-Trygve i Gapit.

   

  Ved å logge på portalen får Diakonhjemmet raskt oversikt over status på systemet.

  Pilotprosjekt for sykehus

  Diakonhjemmet sykehus er første sykehus innen Helse Sør-Øst som har tatt i bruk denne batteriovervåkingen. I tillegg er lignende løsning, med annen IT-partner, levert til Ålesund sjukehus.

  - Vi ser at stadig flere innen helsesektoren er interessert i monitoreringsløsninger og har flere tilbud ute. Vi håper vi når ut til flere med løsningen vår, for vi vet hvor mye dette har å si både for tryggheten og driften til norske helseaktører, sier Michael.

   

  Ønsker du å vite mer? Her kan du lese mer om