Du er her: Forside -> Norsk - > Hva skjer om en UPS feiler?


Hva skjer om en UPS feiler?

Publisert 15.05.2023

Hvis en UPS feiler, kan det få alvorlige konsekvenser. Ikke bare kan det føre til skader på utstyr og økonomisk tap, men det kan også være fare for liv.

Hovedoppgaven til en UPS, som står for Uninterruptible Power Supply, er å sikre avbruddsfri strømtilførsel til det utstyret som den er koblet til.

Industri, maritime næringer, akvakultur, helsevesenet og tunneler er bare noen eksempler på de mange industriene som er helt avhengig av at prosesser og arbeidsoppgaver kan fortsette uavbrutt, uansett hva som måtte skje. Derfor er det viktig å ha en pålitelig avbruddsfri strømforsyning som man kan stole på.

Her kan du lese mer om hva en UPS egentlig er.

Selv om UPS-er er pålitelige og en ekstra sikkerhetsmargin for elektroniske enheter, kan det likevel forekomme feil som kan føre til tap av strøm til tilkoblede enheter.

Årsaker til at en UPS feiler

Når en UPS feiler, kan det oppstå flere scenarier avhengig av årsaken til feilen. En vanlig årsak til at en UPS feiler er overoppheting.

Dersom viften i UPS-en, eller i rommet, slutter å fungere vil temperaturen raskt øke, noe som kan føre til at UPS-en slutter å fungere. I verste fall kan dette føre til brann.

En annen versjon av dette er det som kalles «thermal runway». Dette er en selvforsterkende prosess hvor økende temperatur fører til ytterligere økning i temperatur, som igjen fører til økt belastning og høyere temperatur. Dette kan føre til at en enhet, for eksempel et batteri, blir ødelagt eller til og med eksploderer.

Thermal runway oppstår vanligvis når temperaturen i en enhet øker, for eksempel på grunn av feil bruk eller overbelastning.

Økt temperatur kan også føre til IGBT-feil (Insulated Gate Bipolar Transistor). Mulige årsaker til IGBT-feil er blant annet overbelastning, overoppheting, overspenning eller kortslutning.

Kondensatorsvikt i UPS

En annen mulig feil som kan oppstå i en UPS har med kondensatoren å gjøre.

Kondensatoren i en UPS sørger for å lagre elektrisk energi og glatte ut strømvariasjoner i kretsløpet. Når en kondensator feiler, kan det føre til at spenningen i kretsen øker eller reduseres, noe som kan forårsake skade på andre komponenter eller føre til at kretsen ikke fungerer som den skal.

Lær mer: 3 typer UPS - dette er forskjellene

Vedlikehold av UPS er avgjørende

For å unngå feil på UPS er det svært viktig å utføre regelmessig service og vedlikehold.

Alle UPSer kommer med en anbefaling fra produsenten om hvor ofte vedlikehold og service bør gjennomføres.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du kan unngå unødvendig nedetid når du skal gjøre vedlikehold og service av UPS.

Få umiddelbar beskjed om feil på din UPS

Dersom du ønsker å føle deg trygg på at din UPS fungere som den skal til enhver tid, er monitorering et godt alternativ.

Med monitoreringsløsningen Anda Cloud samles det inn data i sanntid som du får tilgang til via PC eller en app på telefonen din. Ikke bare vil du kunne se status på anlegget her og nå, det vil i stor grad også kunne forutse kommende driftsproblemer slik at du kan være i forkant med vedlikeholds- og servicearbeidet og unngå unødvendig nedetid. Med appen får du også tilsendt varsel dersom det skulle oppstå en kritisk feil med anlegget.

Her kan du lese mer om hvordan monitoreingsløsning via app fungerer.