Du er her: Forside -> Norsk - > UPS fra Anda-Olsen sertifisert av DNV GL


UPS fra Anda-Olsen sertifisert av DNV GL

Publisert 02.11.2021

RT Delta- og AC PRO-serien til Anda-Olsen har fått typegodkjenning av verdens ledende sertifiseringsorgan.

- Det føles veldig bra å være i gang og få tildelt denne sertifiseringen og få en bekreftelse på den gode kvaliteten på produktene vi leverer, sier Svein Gunnar Høybakk som er teknisk sjef i Anda-Olsen.  

I denne omgang er det RT Delta-serien (1,2 og 3 kVA) og AC PRO-serien (1,2 og 3 kVA) som er typegodkjent av DNV GL.  

Sertifisering betyr kortere leveringstid for kundene

DNV GL (Den Norske Veritas - Germanischer Lloyd) et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. De er til stede i over 100 land verden over, har hovedkontor i Norge og er et av verdens ledende sertifiseringsorganer.  

- Grunnen til at vi startet prosessen med typegodkjenning av RT Delta- og AC PRO-serien er fordi vi selger mye av disse produktene. En typegodkjenning vil gjøre leveringstiden kortere for både oss og kunden, forklarer Svein Gunnar.

Regelverket er i stadig endring, og tidvis vil det komme presiseringer som medfører at Anda-Olsen må gjøre justeringer på produktene for at de skal være i tråd med kravene.  

- Det er en trygghet for kunden at de får et produkt som har vært grundig gjennomgått av flere instanser, samt har vært gjennom utstrakt miljøtesting av akkrediterte laboratorium, sier Svein Gunnar. 

Les mer: Hva er en UPS og hvordan fungerer den?

Slik får du en sertifisert UPS

For at en UPS skal bli sertifisert av DNV GL må produktet gjennomgå en rekke tester for å se om det lever opp til sertifiseringsorganets høye krav.  

- Det begynner med at vi melder inn til DNV GL at vi ønsker å typegodkjenne en av UPS-seriene våre. Deretter går vi og/eller et akkreditert laboratorium i gang med å utfører typetester og miljøtester, forklarer Svein Gunnar.
Her testes en UPS hos Anda-Olsen.
Her testes en UPS hos Anda-Olsen.

Etter testingen er utført sendes testrapporter, datablad, manualer, tegninger og diverse dokumentasjon inn til sertifiseringsorganisasjonen, som deretter går gjennom og utarbeider et sertifikat. 

- Testene må utføres på et akkreditert laboratorium eller med DNV GL til stede under testing. Vi har gjort en kombinasjon hvor deler av testingen ble tatt eksternt og deler av den internt med DNV GL til stede, forklarer Svein Gunnar.   
Les mer: 3 typer UPS - dette er forskjellene du må vite om

Skal sertifisere flere produktserier

Sertifiseringsprosessen krever både tid og en god dose organisering, men Anda-Olsen satser nå sterkt på å få flere sertifiseringer og typegodkjenning av produktene sine.  

- Vi ønsker å fortsette med typegodkjenning, men først ønsker vi å være sikker på at produktene vi sertifiserer vil være konkurransedyktige for fremtiden. Før vi slår fast hvilke produkter det blir, må vi se an etterspørselen, sier Svein Gunnar. 
Svein Gunnar Høybakk, teknisk sjef i Anda-Olsen.
Svein Gunnar Høybakk, teknisk sjef i Anda-Olsen.

Anda-Olsen er også i gang med en prosess der de ønsker å standardisere og finne den beste UPS-løsningen som kan dekke behovet til flest mulig av kundene sine.  

- Når denne prosessen er ferdig, vil vi fortsette med typegodkjenning av produktene. Parallelt med dette er det satt i gang en lignende prosess for klasseselskapet ABS. 

Ellers har vi nå fått utført «nye» typetester på Flexipro, Sentryum, MHT- og MST-serien, så det er stadig noe på gang, avslutter Svein Gunnar. 

Her kan du lese mer om alle fordelene med UPS fra Anda-Olsen.