Du er her: Forside -> Norsk - > Hva gjør en online UPS?


Hva gjør en online UPS?

Publisert 30.08.2023

Med en online UPS får du markedets beste beskyttelsen mot strømbrudd og strømforstyrrelser.

I en verden hvor teknologien utvikler seg i et stadig høyere tempo, blir flere og flere bedrifter avhengig av kontinuerlig oppetid.

For å hindre at ditt anlegg og dine systemer blir rammet av strømbrudd, trenger du avbruddsfri strømforsyning i form av en UPS (Uninterruptible Power Supply).

3 ulike typer UPS

Det finnes 3 typer UPS: stand by UPS (offline UPS), Line-Interactive UPS og online UPS.

Enkelt forklart vil alle typene UPS sørge for stabil strømtilførsel ved strømbrudd. Forskjellen ligger i hvilken beskyttelsesgrad UPS-en gir anlegget den er koblet opp mot.

Her kan du lese mer om forskjellene på de tre ulike UPS-ene.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på de største fordelene med en online UPS.

1. En online UPS gir ingen omkoblingstid

Av de tre ulike typene UPS, er Online UPS den mest avanserte typen.

En av de største fordelene med en online UPS er at du slipper omkoblingstid. Det vil si at dersom det skjer et strømbrudd vil en online UPS umiddelbart koble seg inn og sørge for at dine kritiske anlegg opererer som normalt.

Dette er gjerne den største fordelen som gjør at online UPS ofte velges innen bransjer som helse og i maritime miljøer.

2. Gir overlegen beskyttelse mot strømproblemer

En online UPS gir den desidert beste beskyttelsen mot ustabile spenninger. Det finnes et bredt spekter av strømproblemer som kan gjøre skade på og redusere levetiden på ditt anlegg, som spenningssjatter, overspenninger, brownouts, linjestøy, variasjoner i frekvens.

Med en online UPS får du en konstant og stabil strømforsyning med minimal påvirkning fra det eksterne strømnettet.

3. Større muligheter med online UPS

En UPS er konfigurert til å gi et visst antall minutter med nødstrøm, basert på hvilket utstyr UPS-en er koblet opp mot og skal beskytte.

Velger du en online UPS vil du få større valgmuligheter når det kommer til batteritid.

4. Online UPS har ekstra beskyttelse

En online UPS har også en statisk bypasskrets som gir anlegget ditt ekstra beskyttelse. Skulle det oppstå en situasjon hvor UPS-en ikke kan gi tilstrekkelig med strøm, vil bypasskretsen gi strømforsyningen en alternativ vei.

På denne måten slipper du at anlegget ditt blir stående uten strøm på grunn av en feil i UPS-en.

Her kan du lese mer om hva som kan skje dersom en UPS feiler.

5. Optimaliser levetiden til anlegget

Siden en online UPS gir den beste beskyttelsen av ditt kritiske anlegg, vil også levetiden til anlegget i større grad ivaretas.

Velger du i tillegg å koble UPS-en opp mot en monitoreringsløsning som Anda Cloud, vil du kunne optimalisere både vedlikehold og levetid ytterligere.

Med Anda Cloud vil du få sanntidsdata fra UPS-en som gjør at du til enhver tid vil være oppdatert på alt fra status på hvert enkelt batteri til faktorer som temperaturen i rommet. Skulle det oppstå en feil, vil du få umiddelbar varsling og mulighet til å ordne opp før situasjonen utvikler seg og blir kritisk.

Her kan du lese mer om monitoreringsløsningen Anda-Cloud som også fås som app til mobilen.

6. Tilpasset krevende miljøer

En online UPS er ofte bedre rustet til å håndtere krevende driftsmiljøer med høye nivåer av fuktighet, temperatursvingninger eller støy i strømnettet. Dette gjør online UPS til et godt valg for aktører blant annet innen den maritime bransjen.

Her kan du lese mer om de strenge kravene som stilles for UPS i maritime miljø.

Oppsummering: Bør du velge online UPS?

For kritiske systemer og følsomt utstyr er online UPS ofte det foretrukne valget på grunn av de overlegne beskyttelses- og kvalitetsfunksjonene de tilbyr.

Om du lurer på om du skal velge en online UPS eller en annen type UPS, bør dette avgjøres med bakgrunn i de spesifikke kravene til anlegget UPS-en skal kobles opp mot og de omgivelsene de skal brukes i.

En erfaren UPS-leverandør vil kunne gi deg rådene du trenger for å ta en god beslutning for din bedrift. Anda-Olsen er en av landets ledende leverandører av avbruddsfri strømforsyning.


Her kan du lese mer om noen av våre UPS-leveranser: