Du er her: Forside -> Norsk - > UPS for maritime miljø: Dette er kravene


UPS for maritime miljø: Dette er kravene

Publisert 26.06.2023

Hvordan vite om en UPS er kompatibel med maritime systemer og miljøer? Disse sjekkpunktene hjelper deg!

Navigasjon innebærer en rekke komplekse og krevende utfordringer der pålitelig strømforsyning er helt avgjørende.

En UPS (Uninterruptible Power Supply) er en kritisk komponent som sikrer kontinuitet og stabilitet i strømforsyningen ombord på skip.

Her kan du lese mer om hva en UPS er og hva som kjennetegner de 3 ulike typene UPS.

For å sikre at UPS-enhetene er pålitelige, robuste og tilpasset de tøffe maritime forholdene, må de underlegges strenge sertifiserings- og klassifiseringsprosesser. Disse prosessene evaluerer og bekrefter om UPS-ene oppfyller de høye standardene som kreves for maritim bruk, fra å tåle fuktighet og temperaturvariasjoner, til å ivareta sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet.

Her kommer en oppsummering av de kritiske aspektene ved sertifisering og klassifisering av UPS for maritimt miljø.

1. Godkjenning av klassifikasjonsselskap

UPS-er må gjennomgå en vurdering av et anerkjent klassifikasjonsselskap som DNV, ABS eller Lloyd's Register.

Disse selskapene vurderer om UPS-en oppfyller nødvendige tekniske krav og sikkerhetskrav.

Les mer: UPS fra Anda-Olsen sertifisert av verdens ledende sertifiseringsorgan

2. Miljø- og temperaturkrav for UPS

En UPS som skal brukes i maritime miljø må blant annet tåle vibrasjoner, temperaturvariasjoner og fuktighet.

For å avgjøre hvor godt en UPS tåler slike utfordrende forhold, gjøres en rekke tester som resulterer i en IP-kode bestående av to tall. Det første sifferet indikerer beskyttelsesnivået mot faste objekter, som for eksempel støv, mens det andre tallet indikerer beskyttelsesnivået mot væsker.

De spesifikke IP-kravene for en UPS til maritim miljø vil variere noe, alt etter hvor UPS-en skal plasseres, men vil generelt ligger høyt på skalaen.

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

I maritime miljøer er det ofte flere forskjellige elektroniske systemer som opererer samtidig, inkludert kommunikasjonsutstyr, navigasjonssystemer og strømforsyningsenheter.

Siden dette potensielt kan føre til elektromagnetiske forstyrrelser, hvor signalene fra ett system påvirker ytelsen til et annet, stilles det spesifikke EMC-krav for å sikre at UPS-en fungerer som den skal.

Ved å overholde EMC-krav, sikres det at UPS-enheter i maritime miljøer ikke bare opprettholder pålitelig ytelse, men også beskytter sikkerheten og integriteten til andre kritiske systemer.

4. Sikkerhet og nødprosedyrer

UPS-en må oppfylle internasjonale sikkerhetsstandarder ognødprosedyrer for å sikre trygg bruk og håndtering.

Sikkerhetsstandardene setter krav til hvordan UPS-en fungerer og er konstruert. Dette inkluderer spesifikasjoner for elektrisk isolasjon, beskyttelse mot overbelastning, og konstruksjonskrav for å tåle de mekaniske og miljømessige påkjenningene som er typiske i maritime omgivelser.

I tilfelle en feil eller en nødssituasjon, er det viktig at UPS-en har innebygde funksjoner og prosedyrer for å håndtere slike hendelser på en trygg og effektiv måte.

Dette kan for eksempel inkludere automatisk avstenging ved overbelastning, varsling av kritiske feil og støtte for ekstern monitorering.

Les mer: Få kontinuerlig monitorering av UPS direkte på mobilen

5. Brannsikkerhet

Brannsikkerhet er et kritisk aspekt i maritime miljøer. UPS-er må derfor tilfredsstille strenge standarder for brannsikkerhet.

Dette innebærer blant annet at materialene som brukes i konstruksjonen av UPS-enheten må være flammehemmende og kunne motstå høye temperaturer uten å avgi skadelige gasser.

I tillegg må UPS-enhetene være utstyrt med beskyttelsesmekanismer som forhindrer overoppheting og potensiell antenning, for eksempel ved å ha temperaturovervåking og automatisk avstenging.

Videre er det viktig at UPS-enheter har et design som begrenser brannspredning, for eksempel ved å ha komponenter adskilt i brannsikre seksjoner.

6. Dokumentasjon og sertifikater

Produsenten av UPS-en må kunne levere nødvendig dokumentasjon, som sertifikater, testrapporter og tekniske spesifikasjoner, som bekrefter at enheten oppfyller de relevante standardene og kravene.

Samlet sett gir denne dokumentasjonen den nødvendige tryggheten om at UPS-enheten er egnet og sikker for bruk i de krevende forholdene som ofte er tilstede i maritime miljøer.

Velg en erfaren UPS-leverandør

Det er viktig å merke seg at kravene og spesifikasjonene for UPS-sertifisering og klassifikasjon kan variere avhengig av den konkrete bruken og installasjonen ombord i skip.

Det er derfor viktig å samarbeide med en erfaren UPS-leverandør som har kunnskap om og erfaring med maritime krav.

Anda-Olsen er en av Norges ledende leverandører på UPS. I mer enn et halvt århundre har vi utviklet vår enestående kompetanse innen strømforsyning for krevende miljø.


Her kan du se noen av de maritime aktørene som har valgt Anda-Olsen som sin leverandør av UPS: