Du er her: Forside -> Norsk - > Satser på eksport av UPS-løsninger


Satser på eksport av UPS-løsninger

Publisert 20.06.2022

Med rimeligere UPS-løsninger og raskere levering ønsker Anda-Olsen å eksportere sine egenutviklede UPS-er til enda flere internasjonale kunder.

- Det vanligste for oss i Anda-Olsen er å skreddersy UPS-er til hver enkelt kunde. Dette skal vi selvsagt fortsette med, men i tillegg vil vi tilby en rekke utvalgte, standardiserte UPS-løsninger utarbeidet på bakgrunn av vår lange erfaring på feltet, forklarer Jon Kjærstad, daglig leder i Anda-Olsen.

Målet er å kunne tilby både rimeligere produkter og raskere levering av de standardiserte UPS-ene.

Her kan du lese mer om hva er en UPS og hvordan den fungerer.

UPS for det maritime markedet

Anda-Olsen er et norsk firma lokalisert i kystbyen Ålesund, i den norske maritime klyngen, og er en av landets største leverandører av avbruddsfrie strømforsyninger for kritiske installasjoner.

I mer enn et halvt århundre har bedriften utviklet en enestående kompetanse innen strømforsyninger designet for utfordrende forhold. De egenutviklede produktene er spesialtilpasset utfordringer som oppstår ombord i skip og møter de strenge kravene i det maritime markedet. I tillegg leverer Anda-Olsen mer generelle UPS-løsninger og standardprodukter til flere andre markeder, blant annet til offentlige instanser, kraftselskap, oppdrettsnæringen og til elektroinstallatører over hele landet.

- Våre egenutviklede produkter har unike egenskaper som har fått god aksept hos våre norske og internasjonale maritime kunder. Vi har en bra markedsandel i hjemmemarkedet, så det største potensialet for videre vekst ligger på de internasjonale kundene, sier Jon.

Les også: Unngå strømstans med UPS

3 egenutviklede produkter først ut

Vi ønsker sterk promotering og salg av Anda Power Solutions (APS) til verdensmarkedet: DCPro, ACPro og FlexiPro.

- Anda Power Solutions er godt gjennomtenkt, robuste og plassbesparende. De kommer også med smarte detaljer som øker brukervennligheten, som for eksempel skinnemontering som gjør at komponenter kan trekkes ut, og det er enklere å gjennomføre service, forklarer Jon.

Ved å tilby standardiserte utgaver av UPS-ene basert på de mange årene med erfaring som Anda-Olsen innehar, håper bedriften å kunne skalere og nå ut til flere kunder over hele verden.

- I dag befinner rundt 20 % av Anda-Olsen sine kunder seg utenfor Norge. Vi har et klart mål om å øke eksportsalget. I første omgang ønsker vi å komme i kontakt med nye skipsdesignere, rederi og verft, som bygger alt fra ferger til cruiseskip og spesialtankskip, sier Jon.

Les også: UPS fra Anda-Olsen sertifisert av DNV GL

Økning blant maritime kunder

I dag består en stadig økende andel av kundene til Anda-Olsen av nettopp maritime bedrifter. De har nylig blitt del av Kongsberg Digital sin Kognifai Marketplace; et digitalt økosystem hvor Vessel Insight-kunder kan få tilgang til Kongsberg Digital sine foretrukne partnere og tredjepartsleverandører inne utvalgte segmenter/markeder.

I 2021 gikk vestlandsfondet Novela Kapital I (Novela) inn som investor og kjøpte 43 % av Anda-Olsen, noe som la forholdene til rette for videre vekst i bedriften. Hittil ser 2022 ut til å videreføre den positive trenden.

- Vi har hatt en sterk ordreinngang i første del av 2022, noe vi er veldig fornøyd med tanke på at vi fremdeles kjenner på ringvirkningene av pandemien og nå også situasjonen i Ukraina, sier Jon.

Monitoreringsløsning - naturlig neste steg

Et annet produkt Anda-Olsen har stor tro på, og som de også satser på å få ut til et bredt publikum, er monitoreringsløsningen Anda Cloud. IoT-systemet overvåker og rapporterer tilstanden på komponenter og systemer som blant annet batteribanker, UPS-er og hybridløsninger, i sanntid.

Les også: Batterimonitorering til Diakonhjemmet sykehus

- Dette er et produkt som er veldig aktuelt sett i et miljøperspektiv. Med full kontroll på hver enkelt komponent vil du kunne optimalisere levetiden på batteriene og få anlegg over på mer tilstandsbasert vedlikehold. Dette vil igjen bety en reduksjon av fysiske inspeksjoner, og at man til enhver tid vil ligge i forkant. Du vil ikke lenger måtte bytte komponenter på grunn av usikkerhet rundt helsetilstanden, forklarer Jon.

 Interessert i å vite mer om hvordan Anda-Olsen kan hjelpe din bedrift? Se anda-olsen.no eller ta kontakt.