Du er her: Forside -> - - > Inngår strategisk samarbeid med teknologiselskap


Inngår strategisk samarbeid med teknologiselskap

Publisert den 30.09.2019 av ANDA-OLSEN AS

Anda-Olsen AS gjør et teknologiløft og inngår en partneravtale med Lillebakk AS.

Frode Lillebakk og Jon Kjærstad signerer partneravtale i Molde.Frode Lillebakk og Jon Kjærstad signerer partneravtale i Molde.

 

- Vi har jobbet med en løsning for døgnovervåkning av batterier vi leverer, for å sikre full kontroll på tilstanden til utstyret til enhver tid. Dette vil være en stor sikkerhet for våre kunder som har kritiske systemer som ikke tåler nedetid, sier Jon Kjærstad, daglig leder i Anda-Olsen. 

 

Lillebakk AS leverer software- og automasjonsløsninger til ulike bransjer, og har en unik bredde og kompetanse av ressurser med lang erfaring innen automasjon og systemutvikling. De har utviklet en skybasert plattform, kalt LINSiGHT, som samler inn informasjon om utstyr ved hjelp av elektronikk og sensorer. LINSiGHT systematiserer, analyserer og tilgjengeliggjør alle innsamlede data. 

 

- Lillebakk vil være en katalysator for å aktivere det som vi allerede har av informasjon. Vi kan benytte LINSiGHT til å synliggjøre tilstanden til for eksempel batteribanken og benytte denne informasjonen til å gjøre gode valg og nødvendige tiltak for å unngå nedetid, sier Jon. 

Tar sikkerheten et steg videre

Anda-Olsen sitter på en lang erfaring og kunnskap om batteri og UPS (Uninterruptible Power Supply). De kan benytte denne innsamlede informasjonen om tilstanden på utstyret til å gi enda bedre og sikrere tjenester til sine kunder. Michael Carroza er prosjektleder for batteriovervåkningstjenesten.

 

- Målet vårt er at utstyret skal være oppe og gå til enhver tid. Med real-time overvåkning kan vi til enhver tid se tilstanden på batteriene. Vi overvåker spenning, temperatur og motstand for hvert enkelt batteri. Vi ser også spenningen for batteripakken og strømmen den trekker. Denne informasjonen gir oss full kontroll og kan gi oss viktig innsikt så vi kan ta tak i potensielle problemer før de oppstår, sier Michael. 

 

Dette er spesielt viktig på de kritiske systemene som Anda-Olsen leverer, og Anda-Olsen ønsker å få dette raskt ut til markedet. 

 

Michael Carroza og Jon Kjærstad får en omvisning hos Lillebakk AS. 

 

- Ved dette samarbeidet med Lillebakk vil vi mye raskere kunne levere tjenesten ut til våre kunder. Vi får umiddelbar  tilgang på en infrastruktur som vi per i dag mangler. Her har vi en applikasjon som er velprøvd og fungerer. Det hadde tatt årevis om vi skulle utvikle noe lignende, sier Jon. 

 

Lillebakk er en av de ledende i Norge innen sitt fagfelt som er tingenes internett eller bedre kjent under det engelske begrepet IoT (Internet of Things). Begrepet blir beskrevet som nettverket av gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som blir koblet sammen og gjør oss i stand til å hente ut data om utstyrets tilstand. 

 

Mange muligheter med batteriovervåking

Partnerskap med Lillebakk vil gi en rekke fordeler for begge parter. 

 

- Vi starter med å tilby batteriovervåking av batteribanker i kraftbransjen. Vi ser at her er mange muligheter for å utvikle tjenester også for resten av vår portefølje. Derfor ønsker vi å jobbe parallelt med å utvikle tjenesten på flere områder, sier Jon. 

 

Lillebakk leter etter samarbeidspartnere som kan ta i bruk softwareløsningen i sine respektive fagområder, skreddersy og tilby videre til sine kunder. Nettverket vil også skape positive synergier mellom flere av partnerne.

 

- Vi så umiddelbart at Anda-Olsen ville passe inn i vår partnergruppe sammen med de andre industriselskapene vi har knyttet til oss. Det var naturlig med et samarbeid når de allerede var i gang med overvåkning av batterier. Vi ser frem til å samarbeid og utvikle tjenesten sammen med Anda-Olsen, avslutter daglig leder i Lillebakk, Frode Lillebakk. Vil du vite mer om hvordan batteriovervåking vil fungere for dere som er i kraftbransjen? Ta kontakt med Michael Carroza som er elektroingeniør og prosjektleder for dette prosjektet på telefon 454 13 729.